Hverdagsmuseet - Søstedvej 19 - 5792 Årslev - 40221275 - else-marie@syssel.dk

Arne Kristiansens erindringer

 Hestehavegårds Hverdagsmuseum har modtaget en stak erindringsblade fra en tidligere lærer på Assensskolen, dengang Assens borger - og realskole, Arne Kristiansen.
Arne Kristiansen er født, og opvokset, på Søstedvej 9, hvor der i dag er æbleplantage. Forældrene, Martha og Niels Kristiansen købte stedet i 1929, kort efter deres giftermål. Her voksede sønnen Arne op, med et vågent blik for den tilværelse, der var hans. Sammen med nabobørnene, udforskede han den lille verden, der omgav ham.

Skolegangen foregik hos lærer Ehrenbjerg i Freltofte. Mange år senere kom han selv til, at undervise her.

Skoleferierne blev til dels tilbragt hos bedsteforældrene i Sallinge, hvor nye venskaber blev stiftet. Her traf han bl.a. sammen med mejeribestyrerens søn, Sigurd. Som nygift flyttede Sigurd, sammen med sin kone Marie, ind på ejendommen Søstedvej  2, hvor de stadig bor.
Som det var almindeligt dengang, havde begge forældre en god del søskende, mange af disse bosatte sig ligeledes i det midtfynske. Der var nok at besøge, hvis middagsmaden derhjemme ikke lige var, hvad man kunne forestille sig.

Farbroderen Marius boede således lige i udkanten af Nr.Søby, Odensevej 48, hvor i dag hans barnebarn, Bjarne Frederiksen, har til huse.Marius havde tre døtre, Ellen, Margit og Gudrun. Sidstnævnte var i øvrigt den sidste beboer i Carl Nielsens barndomshjem, inden det blev omdannet til museum.

Nu vil jeg overlade ordet til Arne Kristiansen selv, og lade ham fortælle om de mennesker han har truffet på sin vej gennem livet, og de oplevelser, der fulgte med.

Else-Marie.
Søsted.

 

 

 

 

Hej, mit navn er Finn Jessen, jeg har med interesse læst Arne Kristiansens
erindringer fra hans tid ved CF på Sandholt Slot, jeg mødte selv op i november
1952, jeg læste at han var med i det daværende CF-orkester.
Jeg kiggede i et gammelt album fra den tid og fandt et foto med orkesteret,
som jeg tænkte kan være noget for museet.

Med venlig hilsen CF-nr. 107 Finn Jessen

Startside
Op
Søsted
Skolen
Søstedvej 9
Min familie
2. verdenskrig
Gartneriet
Episoder
Seminarietiden
Soldatertiden
Assens